top of page

Sobre mi

Ester Vendrell Sales

Fa  més de 50 anys que la dansa m’acompanya en  la meva vida desplegada en formats, contextos i expressions diferents  ja sigui  com intèrpret,  gestora de projectes, historiadora de la dansa, investigadora, docent i fins i tot en pràctiques  personals de meditació. El cos en moviment i la dansa han estat un vehicle per conèixer el món, a  mi mateixa i la seva interrelació amb la vida. 

Sempre em defineixo com a Humanista perquè al centre del meu interès hi ha la qualitat humana, la vida en societat  i l’art  com mitjà  i instrument . I  aquestes tres dimensions  i interessos responen  també a la meva trajectòria acadèmica i  recorregut professional . 

Em vaig titular en Dansa contemporània i coreografia per l’Institut del Teatre (1989) i l’escola The Place de Londres (1990). Sóc Llicenciada i Doctora en Història de l’art per la UB (2008) i vaig cursar El Postgrau en gestió i polítiques culturals UB (2000) . Dins el context de la pràctica professional de dansa he fet un recorregut integral: intèrpret en companyies de dansa contemporània, docència de dansa contemporània, col·locació corporal, dansa creativa i producció i management de Companyies de dansa.

Aquesta experiència, juntament amb el meu treball de suficiència investigadora sobre la Dansa i les Polítiques Culturals, em van donar una visió clara de l’Estat de la Qüestió de la dansa i la cultura al nostre país.

La maternitat va significar un canvi de paradigma vital i vaig decidir reorientar-me cap a projectes propis expandint-me en activitats diverses ja fossin  pedagògiques, d’escriptura, d’acció o reflexió per tal d’anar  desplegant-me i alhora aportant a la societat des de la qualitat humana, l’art i la reflexió crítica.

Els més de vint anys de pràctica , estudi i formació en el Ioga i els textos de la tradició hindú, em van apropar a la mística i a  formar-me en Acompanyament Espiritual (2016). I és des d’aquí on  m’apropo a la vida, a les persones i a la societat, a través dels meus projectes pedagògics, de recerca entorn la història de les pràctiques corporals i la dansa i des de la pràctica personal transformativa.

 

En aquesta web podreu veure qui sóc , què faig,  i com podem col·laborar per millorar-nos en el temps present, tant des de la perspectiva individual com col·lectiva a partir de la dimensió cultural i espiritual...

bottom of page