top of page

L’Espiritualitat ens condueix a altres dimensions de l’existència: ens guia a la dimensió Absoluta, ens condueix a ampliar el nostre ser, a afinar el nostre discerniment i sentir, a pacificar i asserenar el nostre interior; ens condueix a la tendresa, a l’interès incondicional per tots i per a tot , a l’amor i a la pau. Tot això no constitueix una solució de ningun tipus però és una font fecunda de solucions vàlides.

Marià Corbí, 2007, Hacia una espiritualidad laica

Dansa de l'U

El cos i l’experiència són vies de coneixement, d’un mateix i del camí espiritual. La religió i la tradició van deixar en mans de la teologia parlar de l’absolut. En el context del s.XXI, la transculturalitat que ha afavorit la globalització així com  la pràctica com coneixement encarnat, l’espiritualitat retorna a l’Aquí i l’Ara, i és un tema d’immanència i no de transcendència. La Saviesa de les diferents tradicions d’Orient com el Ioga i el Sufisme així com l’art de la Música i la Dansa m’han donat les eines, i jo hi poso la metodologia.

Uneixo la respiració, la paraula dels místics de diferents tradicions, la dimensió transformativa  de la música i la dansa a partir de la vibració dels ritmes que incideixen en els diferents plans del nostre paisatge psico emocional i energètics, així com el potencial de la meditació en moviment. 

 

Proposo la Dansa de l’Ú com a pràctica encarnada  de meditació i contemplació, un camí de confluències, de trobada, de ser i estar, un pont  invisible.

Solo con nuestra calidad personal y colectiva, y nuestra capacidad de discernir lo que es conveniente y adecuado en cada situación, será nuestra guia; no hay otra guia.

Marià Corbí

bottom of page