top of page

Recerca: dansa i memòria

“La història ha de ser escrita per i per a les víctimes abandonades per la història. No podem permetre que les atrocitats de la humanitat desapareguin en el sota fons de la història. És a dir, un poble lliure no es pot permetre el luxe d’oblidar els mals de la seva història”.

Ramin Jahanbegloo, 2019,64

La curiositat, la inconformitat, les preguntes constants i la comprensió de la dansa com a agent transformadora de la societat en els seus diferents contextos ha estat un dels meus grans motors . La unió de dues grans passions: el cos en moviment i la història cultural, un camp de recerca.

 

Des de que vaig iniciar els meus estudis a la Facultat d’Història de l’Art (UB) vaig tenir clar que hi mancava la història de la dansa i aquest en fou un dels meus grans propòsits, inspirada en els Dance Studies de la tradició anglosaxona. https://dancestudiesassociation.org/ .

 

Aixoplugada pel lideratge de dos referents com en Ricard Salvat i la Maria José Ragué, fundadors i Catedràtics del Departament d’Història de les Arts Escèniques a la UB,  vaig defensar la primera Tesi doctoral sobre dansa a la UB (2008,  La dansa a Catalunya 1975-2000: Polítiques i Identitats) i des de llavors he anat desplegant un corpus de recerca entorn la dansa en la història Contemporània de Catalunya. 

 

Juntament amb un grup de Dones ballarines, pedagogues, investigadores i emprenedores de diferents punts d’Espanya, procedents  de l’associacionisme, de l’escriptura en revistes especialitzades i de la defensa dels estudis Universitaris i Doctorals en dansa, vam impulsar les primeres Jornades de Dansa i Recerca (2000, 2002) i en 2008 vam crear la Asociación Española Danza más Investigación. Un espai d’abast local, nacional i internacional que ha estat pioner i ha impulsat, disseminat i contribuït a la dignificació de la Recerca i la Dansa al nostre país . Els més de 10 anys de trajectòria en són el millor llegat. https://danzamasinvestigacion.com/

Articles de recerca

ARTICLES DE RECERCA

Vendrell, E.(2023)."Yvonne Attenelle i la dansa rítmica a Catalunya. Construïnt espais per a les dones" a Silenciades. Dones artistes sota el franquisme. Generalitat de Catalunya. Departament d'Educació.(pp.22-47).

Vendrell, E.(2022).(Re)construir la historia. Mujeres invisibles II:Pepita Sansalvador, bailarina y trabajadora de la danza, entre dictaduras.La investigación en Danza en España. Actas del VII congreso nacional y IV internacional 2022. Ed. Mahali.(pp,331-342).

 

Vendrell,E. (2020)."(Re)construir la historia.Mujeres invisibles.Les Festes d'art de la Residència Internacional de Senyoretes Estudiants de Barcelona como expresión de un paradigma cultural: danza moderna, pedagogia,feminismo y teosofía en Catalunya" en La investigación en Danza en España. Actas del VI congreso nacional y III internacional 2020. Ed. Mahali.(pp,57-72).

 

Bartumeus, S and Vendrell, E. (2019).“Performing freedom.Massive protest in the catalan sovereignity process. From smiling to resisting“ a  Art and public sphere. Special Issue:Volume 8 ssue 1. Intellect. 

- Vendrell, Ester (2018).”Hand to Hand (2014)”. Corporeizar el género y la disciplina en danza contemporánea”. La investigación en danza en España. 2018. Mahali. (pp.141-146)

- Vendrell, Ester (2016).“Espiritualidad corporeizada. Una aproximación a Dance of the Oneness”. En Mahali (ed) La investigación en danza en España. 2016.  (pp.339-358).

- Vendrell, Ester (2014).“Reescribir la Historia. Marina Lie Goubonina. Danza y ballet en el Franquismo”. En Mahali (ed) La investigación en danza en España.2014. Mahali.  (pp. 299-318).

- "Rerouting Choreography: dance and culture policies in Catalonia between 1975 and 2000". Estudis escènics: quaderns de l’Institut del Teatre, [en línia], 2015, Núm. 41-42, (pp. 196-12)

- Vendrell, Ester (2012). Genealogía de la dansa a Catalunya a Arts del Moviment Dansa a Catalunya 1966-2012. Ed-. Liquids Docs Arts santa Mònica.

- Vendrell, Ester (2012) .“L’ensenyament de la dansa: de l’Institut a les escoles i tallers”a Arts del Moviment Dansa a Catalunya 1966-2012. Ed-. Liquids Docs Arts santa Mònica. 2012

- Vendrell, Ester (2010) “Las políticas culturales. Marco y límite para la danza. El caso de Catalunya, algunos ejemplos. “A La Investigación en danza en España. Ed.Mahali. (pp.58-77).

- Vendrell, Ester (2008).“1975-2000.Construcció d’una realitat coreogràfica.” Assaig de Teatre. Núm 66-67. 2008

-Vendrell, Ester (2008).“La dansa a Catalunya”. Creativitat, diversitat i contemporaneïtat en temps democràtics”. Assaig de Teatre. Nª 68-69. (pp. 65-78). 

 

-Vendrell, Ester (2008). La dansa a Catalunya 1975-200. Polítiques i Identitats. Tesi doctoral. Departament historia de l’Art. UB. [pendent de publicació]

-Vendrell, Ester (2007).Catalunya; La dansa al segle XX. Una història truncada. Etapes històriques i estètiques”. Estudis Escènics. Quaderns de l’Institut del Teatre. Núm. 32. Novembre 2007.

 

- Vendrell, Ester (2007) “La recerca coreogràfica. Un  salt al buit per existir” en  AGUILERA,J , RATES ,A i ZAPATER,G; La dansa com a eina de recerca.10 anys de l’aula de dansa de la UAB: 1996-2006.  ED. UAB, 2007

- “Aproximación a la crítica sobre la danza contemporánea de Cataluña, Barcelona 1986-99”en Actas de las 2º Jornadas sobre danza e investigación. Ed. Los libros de danza. 2000.

Capítols de llibres...

CAPÍTOLS DE LLIBRES,

COL·LABORACIONS

I EXPOSICIONS

- Vendrell (2020).“Catalunya“ en Academia artes escénicas de España (ed). La danza contemporánea en España. De 1992 al 2008. Vol II.  De la crisis económica a la crisis sanitaria. Vol.III.

- Vendrell (2019).“Catalunya“ en Academia artes escénicas de España (ed). La danza contemporánea en España. Desde el tardo franquismo a 1992. Vol I.   

- Vendrell (2020). Josep Aznar, un espectador privilegiat a Temps d’arts.

-Vendrell, Ester (2016).“La danza moderna americana. La danza como expresión de vida“y ”La danza en Europa en la segunda mitad del siglo XX. Creación contemporánea desde la tradición”, en AAVV. Historia de la danza. Volumen II. Ed.Mahali. (pp. 193-238 y 307-344).

-Vendrell (2011). Text i guió pel documental de l’exposició Diaghilev i els Ballets Russos 1909-1929, Coproduïda per “La Caixa” i Victoria & Albert Museum de Londres i comissariada per Jane Pritchard y Geoffrey Marsh, Octubre del 2011 a Caixa Forum. 

-----“Fascinación y Huella. Los Ballets Rusos y la cultura española” en Diaghilev y los Ballets Russos 1909-1929, Cuando el arte baila la música. Ed. Turner  2011. (pp. 181-196)

- Vendrell, Ester (2011).“L’Ensenyament de la dansa: de l’Institut a les escoles i tallers.” i “Genealogia de la dansa catalana des de 1975”, articles per catàleg i exposició organitzada KRTU, De cos present. El cos que s’esvaeix, la dansa que queda. Generalitat de Catalunya. (pp.167-172)

Líquid Docs /01./2010 (editora  y redactora). Art and Live Art. -International Bookmagazine Sol Picó. Liquid Docs. Barcelona. 2010. Imatge portada 

 

- “Made in l’Espai” en L’espai 10 anys .Endansa 1992-2002 .Ed. Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya. 2003. (pp 16-17).

-“Senza Tempo en la generació dels norantes”a AA.VV. Senza Tempo .La trilogia de l’aigua. Ed. Publicacions de la Diputació de Barcelona. Julio 2002.  (pp.94-97)

 

-“La dansa: formació i ensenyaments reglats”. Portal Cultura de la Generalitat de Catalunya. www.Gencat.cat/cultura

- Vendrell (2009).Text de l’exposició “Recordant els Ballets Russos” produïda pel TNC i el MAE de l Institut del Teatre ,Octubre del 2009.

- Vendrell, Ester (2009) .(Ed.i redactora) Liquid Docs /00./2009. Art and Live Art. -International Bookmagazine Sonia Gómez. (editora y redactora). Liquid Docs. Barcelona. 

-Directora de la col·lecció Sobre danza de la editorial Globalrhythm. Abril 2009.  

 

- Vendrell (2009).“IT dansa jove companyia. Voluntat política i qualitat artística. Un tàndem fructífer al llarg d’una dècada”. Estudis Escènics. Quaderns de l’Institut del Teatre. Núm. 35. 2009

 

- Vendrell (2008).“Història de la dansa a Catalunya”, pel Museu Virtual del MAE. Institut del Teatre. Novembre 2008.

-Vendrell (2008). “La creació coreogràfica catalana” en Paso de gato. Méjico 2008. 

-“Genealogia de la dansa catalana 1975-2008”en Monogràfic “EL Dia D”: El Periódico de Catalunya. 29 abril del 2008.

bottom of page